Nástěnka

2022-11-28         Mikulášská branná hra   5.12.2022

                           Čertovská pohádka          6.12.2022                 70,-

                           Mikulášská nadílka           6.12.2022

                           DIVADLO LOUTEK – Zlatá rybka    7.12.2022    60,-

                           Besídky pro rodiče: Sluníčka 13.12.2022 od 15:30

                                                           Kytičky a Skřítkové  14.12.2022 od 15:30

                          Vystoupení v KD pouze Sluníčka  16.12.2022 od 14:00 děti na akci dovedeme.

2022-11-14          Rozsvícení vánočního stromu v Lubenci

 Vážení rodiče,

V neděli 27.11.2022 budou děti z třídy Sluníček vystupovat při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Lubenci.

Akce začíná ve 14:00. Děti doveďte ve 13:45.

Děkujeme

   

2022-10-31   Divadlo Šapitó 9.11.2022, 70,-

2022-10-19      Prázdninový provoz

Vážení rodiče, v době podzimních prázdnin  tj. 26. a 27.10.2022 bude provoz MŠ omezen. Děti odevzdávejte v zeleném pavilónu.     Děkujeme

2022-10-11      Vánoční focení v MŠ 7.11.2022, od 7:45.

2022-10-10        Kouzelník ve školce 17.10.2022, vybíráme 50,-

2022-10-01      Divadlo Kapsa s pohádkou 6.10.2022

2022-09-20     Branná hra Jak šly houby na vandr  30.9.2022 dopoledne

2022-09-02    Ukázka ptactva v MŠ 7.9.2022 , vybíráme 70,-.  Děkujeme.

2022-08-24   ŠKOLKA KLEPE NA VRÁTKA,…… 

Vážení rodiče, 1. září začne nový školní rok a tak jestli nevíte do jaké třídy půjde vaše ratolest, koukněte se na okna u jednotlivých tříd. Další informace, které byste měli vědět čtěte na nástěnkách v každé šatně. 

Jde především o:

 

Příchod a přebírání dětí v MŠ

MŠ je otevřena od 6:00 do 16:30.

Ranní příchod:

Všechny děti se scházejí od 6°° ve třídě Kytiček.

V 6:30 si přebírá učitelka Sluníček děti a odvádí je do třídy.

Od 6:30 se děti Sluníček scházejí ve své třídě.

V 7°° si přebírá učitelka Skřítků děti a odvádí je do třídy.

Od 7°° se děti Skřítků scházejí ve své třídě.

 

Odpolední přebírání:

Při nepřízni počasí si děti vyzvedávejte na třídách:

Skřítci:

Děti je možné vyzvedávat od 14:45 do 15:00 na své třídě.

Od 15:00 děti přecházejí do třídy Kytiček, kde si je můžete vyzvednout.

Kytičky:

Děti je možné vyzvedávat od 14:45 na své třídě.

Sluníčka:

Děti je možné vyzvedávat od 14:45 do 15:30 na své třídě.

Od 15:30 děti přecházejí do třídy Kytiček, kde si je můžete vyzvednout.

 

Stravování dětí:

Přesnídávka         8:30 – 9:00

Oběd                    11.30 – 12:00

Svačinka              14:30 – 15:00

Stravování: nové děti dostanou v září lísteček s jistinou 1000,- a VS pod kterým bude dítě evidováno, tak na něj nezapomínejte při placení.

 

Seznam věcí, které si děti do školky přinesou:

 • oblečení na převléknutí v případě znečištění
 • oblečení na ven ( chodíme za každého počasí )
 • pyžámko
 • kelímek, kartáček, 2x zubní pasta
 • hrneček na pití
 • 2x balení papírových kapesníků
 • 1x balík kancelářského papíru A4 ( Skřítci A3)

Vše podepsané.

 

Školkovné se neplatí.

 

Přejeme pohodový vstup do nového školního roku a moc se na vás těšíme.

 

 

 

2022-06-28    Informace pro rodiče dojíždějících dětí

Vážení rodiče,

vzhledem ke zvyšujícím se cenám pohonných hmot, musíme přistoupit ke zdražení ceny jízdného za školní autobus. Cena jedné jízdy bude od. 1.9.2022 10,- Kč.

Vyúčtování školního autobusu bude Vaše dítě dostávat v obálce od řidiče školního autobusu, popř. SMS zprávou, proto prosím o vyplnění formuláře níže (hlavně telefonního čísla).

Žádáme o uhrazení školního autobusu vždy nejpozději do 25. dne v měsíci.

Pokud bude opožděna 1 platba – řidič dostane pokyn nevozit dítě autobusem.

Platit doporučujeme bankovním převodem nebo v hotovosti do pokladny na Obecním úřadě v Lubenci, popř. poslat peníze v označené obálce po p. Rykovi, který je donese na OÚ, kde bude vystavena stvrzenka, která bude vložena zpět do obálky spolu s dalším vyúčtováním – v tomto případě doporučujeme zakoupit plastovou obálku na druk, aby peníze nevypadávaly!

Číslo bankovního účtu – 2321481/0100    

Variabilní symbol – je vždy uveden v závorce vedle jména dítěte na vyúčtování

 

V případě dotazu tel. č. 415212288, 727818777, e-mail: sona.janska@lubenec.cz

2022-06-27     

OZNÁMENÍ RODIČŮM !

PO DOBU PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU, TJ. OD

4.7. – 15.7.2021   Budou děti spojeny v ZELENÉM PAVILÓNU

15.8. – 31.8.2021  Budou děti spojeny ve ŽLUTÉM PAVILÓNU

Maximální počet dětí na třídu je 28 dětí. Prosíme o nahlášení těch dětí, které budou o prázdninách školku navštěvovat.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.    

2022-06-15

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBENEC
PŘIJÍMÁ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2022 TYTO DĚTI:

U001
U002
U003


28.6.2022 od 16°° proběhne schůzka rodičů přijatých dětí.

Vítejte v naší školce……

Tereza Vopatová
15.6.2022 Ředitelka MŠ

    

2022-06-01      Uzavření mateřské školy během hlavních prázdnin proběhne od 16.7.2022 do 14.8.2022.

Během uzavření dojde k plánovaným opravám nejen v budovách, ale i na školní zahradě.  Děkujeme za pochopení

 

2022-06-01                                                       MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBENEC
                                     PŘIJÍMÁ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2022 TYTO DĚTI:

Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006
Z007
Z008
Z009
Z010
Z011
Z012
Z013


28.6.2022 od 16°° proběhne schůzka rodičů přijatých dětí.

Vítejte v naší školce……

Tereza Vopatová
31.5.2022 Ředitelka MŠ

2022-05-25        Dne 22.5.2022 proběhlo předávání cen za výtvarnou soutěž Požární ochrana očima dětí 2022. 

Za MŠ obdržel Štěpán Votýpka se svým výkresem 1.místo ve své kategorii.      Gratulujeme

2022-05-23        Akce do konce školního roku:

                           31.5.2022      Autobus – výukový program o dopravní výchově  100,-

                           1.6.2022        Indiánský den dětí – zábavný program plný her a soutěží 

                           7.6.2022       Rozloučení s předškoláky – vystoupení všech tříd na školní zahradě od 15:30

                           14.6.2022      Výlet do Fantazie v Sokolově   250,-  , děti si vyzvedávejte po 15°°.

                           20.6.2022     Zoopárty – zábavný program plný her a soutěží  50,-

                           

2022-05-02       Divadlo v MŠ 12.5.2022, vybíráme 70,-

                           Fotografování v MŠ    11.5.2022 od 7:30, opět série fotek jednotlivců a sourozenců, společná fotka třídy, možnost focení s kamarády a na tablo. 

2022-04-25       Čarodějnická bojovka v MŠ, dne 29.4.2022, plnění úkolů a opékání buřtů. Čarodějnické kostýmy vítány.

Krásné velikonoční svátky přejeme….

2022-04-13            Vážení rodiče, od 1.5.2022 dojde k navýšení  ceny stravného u dětí do 6ti let na 42,-Kč a u dětí s odkladem školní docházky na 44,-Kč.             Děkujeme za pochopení

2022-04-01            Představení ROZTANČENÁ ŠKOLKA 70,- 12.4.2022

2022-04-01            Velikonoční prázdniny 14.4.2022 

 Ve čtvrtek 14.4.2022 bude provoz MŠ uzavřen z důvodu školení zaměstnanců. Děkujeme za pochopení.

2022-03-28           ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dne 2. a 3. května 2022 proběhne od 16°° v zeleném pavilónu MŠ zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti ve věku 2 – 6 let a jejich rodiče.

Pro urychlení zápisu je vhodné mít předem vyplněné dokumenty, které si lze v mateřské škole vyzvednout, nebo stáhnout zde:  Přihláška

Dokumenty je možné vyplnit i na místě.

U zápisu také doložíte kopii rodného listu dítěte a občanský průkaz.

Seznam přijatých dětí bude na úřední desce a stránkách školy zveřejněn od 1.6. 2022.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě dlouhodobě platných kritérií stanovených ředitelkou školy.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel.: 415 212 190, 731 331 425.                                                                 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO UKRAJINSKÉ DĚTI

    Dne 6.6. 2022 proběhne od 16°° v zeleném pavilónu MŠ zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti ve věku 3-6 let a jejich rodiče.      Seznam přijatých dětí bude na úřední desce a stránkách školy zveřejněn od 20.6. 2022.  

2022-03-14        Rodičovská schůzka před zápisem do ZŠ   (pouze rodiče předškoláků)

Dne 5.4.2022 od 16°° proběhne ve třídě Sluníček schůzka se zástupci školy a budoucí učitelkou 1. třídy.

Rodiče, kteří nedají své dítě v září do školy si na tuto schůzku přinesou zprávu o odkladu a od lékaře, kopii rodného listu, občanský průkaz.

Na schůzku se dostaví oba zákonní zástupci dítěte. 

Pokud nebudete mít zajištěné hlídání dětí, rády vám je v druhé třídě pohlídáme.

Děkujeme

2022-03-14        31.3.2022 Projektový den – Děti ze Sluníček se účastní projektového dne na který si přinesou jednobarevné tričko, nemusí být nové.  Děkujeme

2022-02-28      Prázdninový provoz MŠ

Po dobu jarních prázdnin tj. od 7.3. do 11.3.2022 budou děti spojeny v zeleném pavilónu.           Děkujeme za pochopení

2022-02-14     Akce na měsíc Březen:   

1.3. Masopust –  Karneval s Hopsíkem, hrazeno MŠ

16.3. Sférické kino   60,-

29.3. Divadlo Řimbaba – Zahrada skřítků 70,-

2022-02-01     Divadlo SUŠ v MŠ 8.2.2022 Ekopohádky     60,-Kč.

2022-01-10    Divadlo v MŠ 19.1.2022, pohádka O ODVÁŽNÉ MOLLY , 60,-Kč.

2021-12-19    Vánoční vystoupení dětí z celé školky 

Vážení rodiče,

každá třída si pro Vás připravila vánoční vystoupení v rámci svých možností.

Video si můžete stáhnout přes uložto.cz, heslo: lubenec. 

Jestli se nám podaří nahrát video na jiný portál, kde nebudete muset video stáhnout, budeme Vás o tom informovat.

 

Krásné Vánoce

https://ulozto.cz/file/RAWHOK1d6jiU/besidka-2021-mp4#!ZJIzZQR2AJL1MQxkMwZ1ZQx2ZGSwA1IcnwMWowOiE3EvETWyLt==

 

2021-12-03   Uzavření MŠ po dobu vánočních prázdnin

Vážení rodiče, školka bude uzavřena od 23.12.2021 do 2.1.2022, včetně těchto dnů.

2021-11-30  7.12.2021 Čertovské bubny 80,-

2021-11-25      Vážení rodiče informujeme Vás, že vánoční trhy se ruší a děti nevystupují.

2021-11-22    29.11.2021  Vánoční pohádka  70,-

2021-11-08       Vážení rodiče, dne 27.11. 2021 bude třída Sluníček vystupovat od 14:00 při příležitosti rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Prosíme přiveďte své děti 10min před vystoupením.   Děkujeme 

2021-10-25   

Provoz podzimních prázdnin

Vážení rodiče,

ve dnech 27. a 29.10.2021 budou děti spojené v ZELENÉM pavilonu u Kytiček.

2021-10-20       Vánoční focení

Vážení rodiče,

V pondělí 1.11.2021 proběhne v naší škole focení dětí s vánočním motivem.  Přineste si na tento den vhodné oblečení.

Děkujeme

2021-10-01    Vyšetření očí v MŠ

25.10. 2021 proběhne ve školce vyšetření očí. Pokud máte zájem vyplňte na třídách potřebné údaje.  Cena vyšetření  je 170,- . Děkujeme

2021-09-27       Divadlo v MŠ Zvířátka a loupežníci  6.10.2021,  vybíráme 60,-.

2021-09-06        Sférické kino v MŠ , zúčastní se ho děti z Kytiček a Sluníček. Vybíráme 60,-

2021-09-06         Děti na startu

Naše školka se zapojila do ročního programu DĚTI NA STARTU. Celá střída Sluníček bude mít jednou týdně o hodinu pohybových aktivit více. 

Na třídě obdrží každý rodič přihlášku, kterou vyplní a odevzdá učitelkám na třídě. Poplatek tohoto programu je 200,- na celý rok.

 

2021-09-01      Vítejte ve školce!! 🙂 

Informace, které byste měli vědět čtěte na nástěnkách v každé šatně.

Jde především o:

 

Příchod a přebírání dětí v MŠ

MŠ je otevřena od 6:00 do 16:30.

Ranní příchod:

Všechny děti se scházejí od 6°° ve třídě Kytiček.

V 6:30 si přebírá učitelka Sluníček děti a odvádí je do třídy.

Od 6:30 se děti Sluníček scházejí ve své třídě.

V 7°° si přebírá učitelka Skřítků děti a odvádí je do třídy.

Od 7°° se děti Skřítků scházejí ve své třídě.

 

Odpolední přebírání:

Při nepřízni počasí si děti vyzvedávejte na třídách:

Skřítci:

Děti je možné vyzvedávat od 14:45 do 15:00 na své třídě.

Od 15:00 děti přecházejí do třídy Kytiček, kde si je můžete vyzvednout.

Kytičky:

Děti je možné vyzvedávat od 14:45 na své třídě.

Sluníčka:

Děti je možné vyzvedávat od 14:45 do 15:30 na své třídě.

Od 15:30 děti přecházejí do třídy Kytiček, kde si je můžete vyzvednout.

 

Stravování dětí:

Přesnídávka         8:30 – 9:00

Oběd                    11.30 – 12:00

Svačinka              14:30 – 15:00

 

Seznam věcí, které si děti do školky přinesou:

 • oblečení na převléknutí v případě znečištění
 • oblečení na ven ( chodíme za každého počasí )
 • pyžámko
 • kelímek, kartáček, 2x zubní pasta
 • hrneček na pití
 • 2x balení papírových kapesníků
 • 1x balík kancelářského papíru A4 ( Skřítci A3)

Vše podepsané.

 

Povinné předškolní vzdělávání:

ŠKOLSKÝ ZÁKON  ve znění účinném od 1. 9. 2017 §34a

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního zdělávání
podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.

(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Nepřítomnost dětí omluví zákonný zástupce: ústně, telefonicky, emailem.

 

„Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.“ (vyhláška č. 14, § 1c odst. 1, ve znění pozdějších předpisů)

 

Začátek doby povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy na dobu od 8 do 12 hodin (vyhláška č. 14, § 1c odst. 2, ve znění pozdějších předpisů)

 

 

 

2021-07-02    

2021-06-02     Vážení rodiče, 

pokud nemáte vlastní možnost, jak dopravit dítě během uzavření MŠ v době letních prázdnin do jiné školky, můžete využít školní autobus.

Zájem nahlaste do 15.6.2021.                      Děkujeme

 

O uzavření MŠ jsme vás informovali již 17.5.2021.

2021-06-01

2021-05-29        Karolínky 1.místo ve výtvarné soutěži POOD 2021,                                                                                                                  Gratulujeme.

Karolínka vyhrála 1. místo ve výtvarné soutěži POOD 2021
Karolínky obrázek

2021-05-29        Akce MŠ do konce školního roku: 1.6. oslava Dne dětí, 2.6. Dravý ptáci na školní zahradě, 3.6. Výlet, 8.6. Společné focení dětí, 15.6. Rozloučení s předškoláky, 23.6. Loutkové divadlo. 

2021-05-29

2021-05-17

2021-05-05     Otevření MŠ

Vážení rodiče,  od 10. května 2021 můžou opět všechny děti navštěvovat naší školku.  Těšíme se na Vás……….. 

2021-04-08          Testování v MŠ

Vážení rodiče,

testování bude probíhat každé pondělí a čtvrtek. Pokud se dítě ten den nedostaví, bude mu test udělán v den, kdy opět navštíví školku.

Testování bude probíhat tak, že zákonný zástupce bude provádět test dítěti na základě poučení dohlížející osoby. Tyčinku zanese na kraj nosu tak, aby vatová hlavička nebyla vidět. 5x s ní vytře jednu i druhou nosní dírku a následně otevře vyhodnocovací kartu a podle instrukcí dohlížející osoby test dokončí. 

Než se test vyhodnotí (15min) počkají děti se zákonnými zástupci před školkou na čerstvém vzduchu. Proto doporučujeme, abyste počítali s určitou časovou prodlevou tak, abyste mohli odejít v klidu do zaměstnání.

Děkujeme 

2021-04-08   Informace k provozu škol od 12.4.2021

Vážení rodiče, 

na základě mimořádného opatření MZ s účinností ode dne 12.dubna 2021 do odvolání tohoto opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou dětí , které plní povinné předškolní vzdělávání  ( kterým bylo od 1. září 2020 5let a více ) s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách  nejvýše 15 dětí.

Dále se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, kde jsou zapsáni a jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

2021-03-25   ZÁPISY DO MŠ 

2021-03-19  Velikonoční hra

Vážení rodiče, na dopolene 1.4.2021 bude pro všechny školkové děti připravena na školní zahradě velikonoční hra. Pro děti jsou připravené úkoly, které s pomocí rodičů či bez splní a mohou si za odměnu vytáhnout překvapení z pytlíčků.  

2021-03-19  Práce na doma

Vážení rodiče, na našich stránkách v předškoláčkovi je připravený materiál k práci na doma nejen pro předškoláčky, ale i pro malánky.  

2021-02-28   Uzavření MŠ

na základě usnesení vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 200  se škola uzavírá na dobu neurčitou.   O návratu dětí do školky vás budeme informovat.                                      Děkujeme za pochopení

2021-02-22  Karanténa v MŠ 

V kolektivu třídy Sluníček se objevilo pozitivně otestované dítě a jelikož děti a učitelky nemusejí nosit roušky,  měly by ti, co byli v minulém týdnu ve třídě sluníček nastoupit do karantény na dobu 10 dní od posledního kontaktu. Tj. do 28.2.2021.

Test je vhodné podstoupit ideálně 7.-8.den od kontaktu, kdy je záchyt viru pravděpodobnější (je již v organismu více přítomen, tudíž lépe zachytitelný PCR odběrem). Pokud se test podstoupí dříve a jeho výsledek je negativní, je vhodné podstoupit ještě jeden kontrolní test na konci karantény (velmi často se stává, že osoba v kontaktu v době karantény zpozitivní).

Pokud se test nestihne provést v 10 dnech od kontaktu (zdravotní důvody, naplněná kapacita odběrových míst), pak je karanténa nastavena nikoli na 10 dní, ale na 14 dní.

Na stránkách OSSZ je formulář čestného prohlášení pro vystavení OČR, který není třeba potvrdit ani praktickým lékařem pro děti a dorost, ani školským zařízením.

V prostorách, kde se pozitivně otestovaná osoba na pracovišti pohybovala, bude provedena desinfekce za použití dezinfekčních prostředků s virucidními účinky (společné prostory, madla, kliky, nábytek).

2021-02-22   JARNÍ PRÁZDNINY 22. – 26. 2. 2021 Po dohodě se zřizovatelem bude školka po dobu jarních prázdnin uzavřena.

2021-02-09    V  úterý 16.2.2021 bude v MŠ MAŠKARNÍ REJ, kdo chce, může přijít v maskách.

2021-02-01    Velký úkol pro všechny – krmítko, budka pro ptáčky:

Vážení rodiče, pokud budete chtít, můžete s dětmi doma do pátku 5.2.2021 vyrobit krmítko nebo budku. Funkční výrobky budou vyvěšeny na naší zahradě.     Děkujeme 

2020-12-17  Uzavření MŠ v době vánoční:  od 21.12. 2020 do 1.1.2021

2020-12-13  Na reakci dětí „Nošení roušek je otrava, už jí nechceme nosit.“ Posíláme Ježíškovi dopis.

Milý Ježíšku,

od září jsme spolu, ve třídě a s rouškou dolů.

Učíme se novým věcem, ať z nás něco bude přece.

Máme se tu všichni hezky, někdo cvičí, někdo kreslí.

Taky si dost hrajeme, neboj…. ruce si tu myjeme.

Snažíme se hodní býti a pravidla dodržeti.

Nepřejem si letos moc, jen pytel zdraví napomoc.

A tak prosím Ježíšku, vyslyš naší prosbičku.

Tvoje děti ze školky

 

   Krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám všem přejí děti a zaměstnanci MŠ Lubenec

 

2020-12-13   

Děkujeme manželům Mudrochovým za sponzorský dar, za který jsme dětem pořídili pod stromeček  interaktivní včelku Bee-Bot s příslušenstvím.

 

 

 

 

2020-12-13    Vážení rodiče,

besídku od našich dětiček si můžete stáhnout u p. Vopatové. Přineste si prosím USB/FLASH Disk.     Děkujeme

 

 

2020-10-26       Vážení rodiče,

časem, kdy nyní procházíme se neustále objevují nová a nová opatření. Proto si dovolujeme připomenout pravidla ze začátku září, která jste možná už zapomněli. Jedná se o pravidla: zdravé dítě do školky smí; nachlazené, nemocné, s kašlem NE!! Žádáme vás, mějte při vstupu do školky roušku, nebo vyčkejte, přebereme si dítě u dveří. 

Berme ohledy na rodiče dětí, kteří nemají v případě zavření školky své děti kam dát. Dětem prodloužíme pobyt v MŠ a rodiče nemají další starost navíc.             

                                                      DĚKUJEME

 

 

2020-10-23   Podzimní prázdniny 26. 10. – 30.10. 2020 

Během podzimních prázdnin budou děti, vzhledem k malému počtu dětí, spojeny v zeleném pavilónu.  Prosíme rodiče dětí, kteří si během prázdnin mohou nechat děti doma, ať tak udělají.       Děkujeme

2020-09-20  Vážení rodiče, od středy 7. října budou děti s povinnou předškolní docházkou dostávat domácí úkoly, které vždy do další středy odevzdají. 

V případě nepřítomnosti celého týdne z důvodu onemocnění si můžete v záložce předškoláček – úkoly vybrat některý z úkolů a doma vypracovat.

Každý čtvrtek a pátek po odpoledním odpočinku se budeme s dětmi dle zájmu zabývat přípravou na školu, hrou na flétnu, anglickým jazykem, zdravovědou, či  šikovnými ručičkami.

2020-09-01    8.9.2020 v 9°° nás navštíví SFÉRICKÉ KINO   60,-

2020-08-31      Covid 19 od 1. září 2020

                         Na základě mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví vás žádáme o dodržování následujících kroků:

 1. Dítě s rýmou, kašlem, teplotou nevoďte do školky. V případě, že tak učiníte, budete kontaktováni, abyste si dítě vyzvedli.
 2. Při příchodu do školky zazvoníte a vyčkáte u dveří, učitelka si převezme dítě a vy odcházíte. 
 3. V případě, že chcete jít s dítětem dovnitř si nasadíte roušku.
 4. U vchodu si dezinfikujete ruce a v šatně se nezdržujete moc dlouho.
 5. Při vyzvedávání dětí z vnitřních prostor si před vstupem do budovy nasadíte roušku a desinfikujete ruce.
 6. Žádáme o nahlášení aktuálního telefonního čísla zákonných zástupců dětí.

 

Ve školce bude zajištěn pravidelný úklid prostor, jejich desinfekce a větrání.

                                                   Děkujeme za pochopení

 

 

2020-08-21    Zahájení provozu MŠ od 1. 9. 2020

 • dne 31.8.2020 od 16°° proběhne třídní schůzka především pro rodiče dětí, které nastupují poprvé do školky, ostatní jsou také vítáni 🙂 
 • seznam věcí do školky:

Oblečení na převléknutí v případě znečištění

Oblečení na ven (vycházky za každého počasí)

Pyžámko

Kelímek, kartáček, zubní pasta

Hrneček na pití

2x balení papírových kapesníků

1x balík kancelářského papíru A4

Vše označit jménem dítěte

 • Prosíme, nevoďte do školky děti, které jsou nachlazené (rýma, teplota, kašel).

                                                                            Děkujeme

 

MŠ přeje všem krásně strávené prázdniny, mnoho zážitků, čas strávený s rodinou nebo nějaké dobrodružství. Načerpejte energii, určitě si to všichni zasloužíte.                                               

2020-07-07     Uzavření MŠ v období prázdnin:    od 20. 7. – 16. 8. 2020

2020-05-24     Vážení rodiče,  je čas rozvolňování vládních opatření.

Pokud potřebujete dát dítě do školky, zavolejte a domluvíme se na podmínkách. 

I na dále je nutné dodržovat:

2020-05-04   Pokyny k docházce do MŠ

Vážení rodiče, prosím přečtěte si opatření, která Vás čekají při předávání dětí v naší školce.

Děkujeme

2020-04-23    OZNÁMENÍ O ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLKY od 11.května 2020

Vážení rodiče, chceme ulehčit všem, kteří v této nelehké době pracují a střídají se se všemi členy rodiny o hlídání těch nejmenších a proto otevíráme školku těm, co ji opravdu potřebují. 

Od 11. května 2020 zaniká rodičům na OČR vydané školkou nárok na jeho uplatňování. Pokud vaše dítě i nadále nebude navštěvovat školku, budeme vaše rozhodnutí respektovat. 

Více informací  zde:


2020-04-06                              

Vyhlášení zápisu do MŠ v Lubenci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců:

7. května 2020

K zápisu si připravte dokumenty, které si můžete od 7. 4. 2020 v mateřské škole vyzvednout, nebo stáhnout z webové stránky naší mateřské školy:
• Žádost o přijetí
• Přihláška (do MŠ, ke školnímu stravování, lékařské vyjádření **)
• Zápisní list (s datem 7. května)
• Souhlas se zpracováním osobních údajů
• Kopie rodného listu dítěte

Všechny vyplněné dokumenty odevzdejte nejpozději 7. května do poštovní schránky umístěné u dveří do kuchyně na bílém pavilónu, nebo zašlete na adresu mateřské školy (Mateřská škola Lubenec, Chyšská 277, 43983 Lubenec)

Pokud si dokumenty stáhnete z www.mslubenec.cz – nástěnka, zavolejte si pro přidělení registračního čísla dítěte na tel.: 415 212 190, 731 331 425.

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě dlouhodobě platných kritérií stanovených ředitelem školy. Kritéria přijímání jsou zveřejněna na stránkách školy a v MŠ.
Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě platných zákonů
a vyhlášek.

Seznam přijatých dětí bude na úřední desce a stránkách školy zveřejněn 18. 5. 2020.

**Lékařské vyjádření:
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Po řádném očkování doloží tuto skutečnost ředitelce MŠ.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

V případě nejasností volejte na již uvedená telefonní čísla.

Dne 6. 4. 2020                                        Bc. Tereza Vopatová ředitelka MŠ

2020-03-23    Materiály pro předškoláky v době zavření MŠ

Vážení rodiče, pokud budete chtít zabavit vaše děti , využijte tyto stránky k inspiraci.

www.predskolaci.cz

www.pinterest.cz     – zadejte téma jaro v přírodě, mláďátka, velikonoce, ….

Popřípadě zavolejte a domluvíme se na úkolech pro předškoláky.

2020-03-20                               UZAVŘENÍ MŠ

Milí rodiče a naše dětičky, 

tak už i my od pondělí 23.3.2020 zavíráme školku, snad na krátko.  O znovuotevření Vás budeme informovat. Pokud budete chtít potvrdit ošetřovné volejte na tel.: 731331425 nebo přijďte v dopoledních hodinách do školky.

Přejeme Vám, ať se ZDRAVÍ u všech drží jako klíště a ať se brzy s úsměvem sejdeme.                  

                           Opatrujte se.

                 všichni zaměstnanci školky

KORONAVIRUS 2019 

 • Prosíme rodiče dětí, které jsou nemocné ( kašel, rýma, horečka, bolesti svalů, únava,….), a přišly do kontaktu s osobou vracející se ze zahraničí, aby si své děti nechali po dobu jejich nemoci doma. Děkujeme.

 


2020-03-01 24. 3. 2020 Třídní schůzka rodičů dětí nastupujících v září do ZŠ v Lubenci, od 15:30, ve žlutém pavilónu. 


2020-03-01  5. 3. 2020 Divadlo v MŠ, 50,-


2020-02-13  17. 2. – 21. 2 . 2020 Omezený provoz školky, děti se budou scházet ve žlutém pavilónu.  Více informací na třídách.


2020-02-02 Divadlo Zima 50,-; pejsek MAX v MŠ 50,-  11. a 12.2.2020


2020-01-12  Živí ptáci v MŠ 17.1.2020, od 9°°, 60,-


2019-12-08  Vážení rodiče, dne 20.12.2019 jdeme naposledy v tomto roce do školky.  Od 23.12. do 3.1.2020 bude školka uzavřena z důvodu vánočních prázdnin. Děkujeme za pochopení.na případovou konferenci, která se bude konat dne 3.9.2020


2019-12-08  Mateřská škola hledá uchazeče na pozici asistent

Nástup od 1.2.2020, pracovní úvazek 0,1. Požadované vzdělání: střední pedagogické nebo kvalifikační kurz pro asistenty pedagogů. Více informací u ředitelky MŠ 


2019-11-24  2.12.2019 Ledové království – divadlo v MŠ  50,-

                     9.12.2019 Betlém – divadlo v MŠ  50,-

                     10.12.2019 Vánoční dílničky,  malánkové  15:30

                     11.12.2019 Besídka pro rodiče, velikáni  15:30


2019-11-17   Gratulujeme.Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20191106_113403-1024x768.jpg.


2019-11-03     Fotografie: Na třídách jsou k dispozici fotografie dětí, do 8.11. 2019 prosíme o jejich zaplacení. Děkujeme.


2019-10-06 Sférické Kino v MŠ 17.10.2019 50,-

Halloween pro děti 31.10.2019 čtvrtek od 17°°, začátek pochodu od školky.  ( Prosíme rodiče, kteří máte přebytečné dýně o darování do MŠ. Děkujeme.)


2019-09-22    Focení v MŠ, téma Vánoce 9.10.2019


2019-09-08 Divadlo v MŠ 18.9.2019 50,-


2019-08-13 Seznam věcí, které si děti do školky přinesou:

• oblečení na převléknutí v případě znečištění

• oblečení na ven

• pyžámko

• kelímek, kartáček, 2x zubní pasta

• hrneček na pití

• 2x balení papírových kapesníků

• 1x balík kancelářského papíru A4

 


2019-08-13 PŘIPRAVENOST DÍTĚTE NA VSTUP DO MŠ (co by dítě mělo umět/ovládat):
• přizpůsobit se podmínkám daného prostředí, schopnost začlenit se do kolektivu
• znát své jméno
• snažit se srozumitelně vyjádřit svá přání a potřeby
• zvládnout odloučení od známých osob
• umět používat hrneček a lžíci
• umět používat kapesník
• umět si obout a zout bačkory a boty
• oblékat se a svlékat s dopomocí
• znát zdvořilostní návyky (poprosit, poděkovat…)
• zachovávat základní čistotu, říci si na WC
• reagovat na jednoduchý pokyn dospělého
• poznat si svou značku a své věci
• zvládat chůzi, chůzi po schodech, ….


2019-08-13 Povinné předškolní vzdělávání:

ŠKOLSKÝ ZÁKON  ve znění účinném od 1. 9. 2017 §34a

(2) Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního zdělávání
podle odstavce 5. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
(3) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.
(4) Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. Nepřítomnost dětí omluví zákonný zástupce: ústně, telefonicky, emailem.

„Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4 hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání.“ (vyhláška č. 14, § 1c odst. 1, ve znění pozdějších předpisů)

Začátek doby povinného předškolního vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy na dobu od 8 do 12 hodin (vyhláška č. 14, § 1c odst. 2, ve znění pozdějších předpisů)

 


 


2019-02-21 Zapojili jsme se do šablon.

 

Kontakt 
Mateřská škola Lubenec
Chýšská 277, 439 83 Lubenec
+420 415 212 190
+420 731 331 425
IČO:709 82 503


počítadlo.abz.cz

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930