ZÁPIS do školky

2023-06-01       

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBENEC

PŘIJÍMÁ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2023 TYTO DĚTI:

 

Z001

                                Z002                                

Z003

Z005

Z004

Z006

Z007

Z008

Z009

Z010

Z011

Z013

Z014

Z015

 

Ti, kteří nebyli přijati prosíme, aby vyčkali. MŠ Lubenec podala žádost o navýšení celkové kapacity školky. Na Krajském úřadě v Ústí nad Labem mají 30 dnů na vyřízení. Jakmile bude kapacita navýšena budeme Vás informovat.  Přibližná doba konec června.

30.8.2023 od 16°° proběhne schůzka rodičů přijatých dětí.

                                          Vítejte v naší školce……        

 

                                                                                                          Tereza Vopatová

   31.5.2023                                                                                           Ředitelka MŠ

 

 

 

 

 

 

Zápis pro školní rok 2023/2024 se koná 2.a 3. 5. 2022 od 16°° do 18°°.

Jaké kroky musím udělat, aby školka přijala mé dítě do školky během roku?

 1. Vyzvednout nebo si stáhnout přihlášku.
 2. Vyplnit přihlášku.
 3. Odevzdat přihlášku a kopii rodného listu dítěte.

Postup přijetí:

 1. Přihlášku dítěte zařadíme podle kritérií do pořadníku.
 2.  Pokud budete splňovat daná kritéria, jste přijati.

Jaké kroky musím udělat, aby školka přijala mé dítě do školky od nového školního roku?

 1. Od dubna bude zveřejněn Zápis do MŠ, který se koná od 1. – 15. května – přesný termín určí ředitelka.
 2. Od zveřejnění Zápisu si můžete přijít pro přihlášky, nebo si je stáhnout.
 3. V určený termín se dostavíte (dítě + rodič) k Zápisu s vyplněnými podklady.
 4. K 1.červnu bude zveřejněn seznam přijatých dětí nastupujících od 1.září do školky.

 

PŘIHLÁŠKA  ke stažení

Kritéria pro přijetí:

 1. Volná kapacita MŠ. 
 2. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Dále budou přednostně přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s přihlédnutím k místu trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje. Dítě musí být schopno naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a musí být řádně očkováno (podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

V individuálních případech může ředitelka školy přihlédnout k okolnostem hodným zvláštního zřetele. Tyto skutečnosti je nutno dokladovat.

Kontakt 
Mateřská škola Lubenec
Chýšská 277, 439 83 Lubenec
+420 415 212 190
+420 731 331 425
IČO:709 82 503


počítadlo.abz.cz