ZÁPIS do školky

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBENEC
PŘIJÍMÁ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2022 TYTO DĚTI:

U001
U002
U003


28.6.2022 od 16°° proběhne schůzka rodičů přijatých dětí.

Vítejte v naší školce……

Tereza Vopatová
15.6.2022 Ředitelka MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LUBENEC
PŘIJÍMÁ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1.9.2022 TYTO DĚTI:

Z001
Z002
Z003
Z004
Z005
Z006
Z007
Z008
Z009
Z010
Z011
Z012
Z013


28.6.2022 od 16°° proběhne schůzka rodičů přijatých dětí.

Vítejte v naší školce……

Tereza Vopatová
31.5.2022 Ředitelka MŠ

Zápis pro školní rok 2022/2023 se koná 2.a 3. 5. 2022 od 16°° do 18°°.

Zápis pro děti z Ukrajiny proběhne 6.6.2022 od 16°do 18°°.

Jaké kroky musím udělat, aby školka přijala mé dítě do školky během roku?

 1. Vyzvednout nebo si stáhnout přihlášku.
 2. Vyplnit přihlášku.
 3. Odevzdat přihlášku a kopii rodného listu dítěte.

Postup přijetí:

 1. Přihlášku dítěte zařadíme podle kritérií do pořadníku.
 2.  Pokud budete splňovat daná kritéria, jste přijati.

Jaké kroky musím udělat, aby školka přijala mé dítě do školky od nového školního roku?

 1. Od dubna bude zveřejněn Zápis do MŠ, který se koná od 1. – 15. května – přesný termín určí ředitelka.
 2. Od zveřejnění Zápisu si můžete přijít pro přihlášky, nebo si je stáhnout.
 3. V určený termín se dostavíte (dítě + rodič) k Zápisu s vyplněnými podklady.
 4. K 1.červnu bude zveřejněn seznam přijatých dětí nastupujících od 1.září do školky.

 

PŘIHLÁŠKA  ke stažení

Kritéria pro přijetí:

 1. Volná kapacita MŠ. 
 2. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Dále budou přednostně přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s přihlédnutím k místu trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje. Dítě musí být schopno naplňovat cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a musí být řádně očkováno (podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).

V individuálních případech může ředitelka školy přihlédnout k okolnostem hodným zvláštního zřetele. Tyto skutečnosti je nutno dokladovat.

Kontakt 
Mateřská škola Lubenec
Chýšská 277, 439 83 Lubenec
+420 415 212 190
+420 731 331 425
IČO:709 82 503


počítadlo.abz.cz

Listopad 2022
Po Út St Čt So Ne
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930