Předškoláček – úkoly

Vážení rodiče, 

na této stránce vám budeme připravovat témata pro výuku „na doma“ pro děti s povinnou předškolní docházkou, které z důvodu onemocnění, či nachlazení nemohou po celý týden navštěvovat naší školku. Výsledky vaší práce – práce dětí noste do školky. 

Soubory ke stažení:

Čert a Mikuláš

Vánoční čas

 

Celkově se zaměřte:

hrubá motorika  – pohybové hry, tělocvik – chůze, běh, skok přes vše, hod míčem, lezení,….

jemná motorika – správný úchop tužky, grafomotorika, stříhání, lepení, zavazování tkaniček, zapínání knoflíků a zipů, navlékání korálků,….

řečová výchova – mluvte s dětmi o tématu, naučte je písničku, básničku k tématu, zahrajte si pohádku, dělejte s nimi artikulační cvičení, procvičujte motoriku mluvidel, vyvozujte první a poslední hlásku ve slově, slabikujte slova, ukazujte předměty a obrázky ať je dítě pojmenuje,…

rozumová výchova – procvičujte vše, co spadá do předmatematické gramotnosti, dělejte pokusy, objevujte, jak co funguje, rozlišujte materiály, poznávejte přírodniny, ovoce, zeleninu, stromy, kytky, ptáky, ….

sociální výchova – nechte děti dělat věci samostatně, prodlužujte dobu soustředění, naučte ho řídit se pokyny, spolupracovat s ostatními, komunikujte s dítětem o všem, naučte ho neskákat do řeči druhému,….

hudební výchova – naučte dítě písničku k tématu, zahrajte si na různé předměty, zjistěte jak zní, zahrajte si na hudební nástroje, dělejte hru na tělo, naučte se základní taneční kroky  – tancujte na písničky, poslouchejte s dětmi různé žánry písní, upevňujte rytmus, tempo, dynamiku,… 

výtvarná výchova – seznamte se z různými výtvarnými technikami: kresby pastelem, tuží, prstem, malby vodovkami, temperou, tisk z výšky , muchláž frotáž, práce s různými materiály, vyrábějte s dětmi,…

  

Odkazy ze kterých můžete čerpat:

www.vesela-chaloupka.cz

www.vesely-cvrcek.cz

www.didaktikasowa.cz

www.detskestranky.cz

www.predskolaci.cz

http://www.retrohrani.cz

jdeteven.cz

 

Kontakt 
Mateřská škola Lubenec
Chýšská 277, 439 83  Lubenec
+420 415 212 190
+420 731 331 425
IČO:709 82 503


počítadlo.abz.cz