Jídelna

Vážení rodiče, vzhledem k narůstajícím cenám jsme nuceni od 1.10.2022 zdražit stravné na:

Platba stravného

Děti 3 – 6 let, včetně pitného režimu: 47,- Kč

přesnídávka 11,- Kč

oběd 25,- Kč

svačina 11,- Kč

Děti 7 – 10 let, včetně pitného režimu: 49,- Kč

přesnídávka 11,- Kč

oběd 27,- Kč

svačina 11,- Kč

Poplatek za stravné se platí převodem na účet MŠ č. 181862725/0300 podle platebního předpisu. Stravné se platí nejpozději do 15. dne daného měsíce. Na začátku školní docházky uhradí zákonný zástupce dítěte jistinu ve výši 1 000,- Kč, po ukončení školní docházky je zbylá část z jistiny vyplacena. Nezaplacení stravného v termínu je považováno za hrubé porušení školního řádu.

Kontakt 
Mateřská škola Lubenec
Chýšská 277, 439 83  Lubenec
+420 415 212 190
+420 731 331 425
IČO:709 82 503


počítadlo.abz.cz